Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33


 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia wad wymowy (m. in. seplenienie, mowa bezdźwięczna, nieprawidłowa artykulacja głosek, nosowanie),
 • terapia zaburzeń mowy (m. in. afazja, mutyzm, jąkanie),
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jakiej sytuacji należy więc zgłosić się do logopedy?

 • jeśli niemowlak w wieku 6-7 miesięcy nie gaworzy
 • jeśli dziecko w wieku 1 roku nie wykonuje prostych poleceń i nie mówi prostych słów (np. mama, tata, pa-pa)
 • jeśli maluch w wieku 2 lat nie wypowiada pojedynczych słów i nie buduje najprostszych zdań (np. mama daj)
 • jeśli przedszkolak nie mówi lub jego mowa jest niezrozumiała
 • jeśli dziecko wkłada w czasie mówienia język między zęby
 • jeśli wydaje się, że dziecko nie słyszy, gdyż nie reaguje na hałasy czy polecenia
 • jeśli dziecko w czasie mówienia czasami zacina się na jakiejś głosce czy sylabie

Partnerzy