Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33


Małgorzata Serek-Pedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej 


Ukończyła Studia Kwalifikacji Pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie – kierunek: Integracja Sensoryczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w państwowych oraz prywatnych placówkach oświatowych i terapeutycznych, gdzie pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w charakterze terapeuty i diagnosty SI, pedagoga, wychowawcy. W przedszkolu prowadzi zajęcia multisensoryczne dla maluszków, których celem jest dostarczanie wielu bodźców sensorycznych, które pozwalają im lepiej poznawać i rozumieć otaczający je świat. Ponadto prowadzi zajęcia grupowe mające na celu Integracje Odruchów wg. Programu INPP dr Sally Goddard, zajęcia Integracji Bilateralnej, której celem jest poprawa pracy obu półkul mózgowych, zwiększenie uwagi i koncentracji, oraz prawidłowe odczuwanie schematu własnego ciała.Warsztaty dla dzieci i rodziców prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W Poradni Integracji Sensorycznej zajmuje się diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. W swojej pracy duży nacisk kładzie na współpracę z rodzicem. W kontakcie z dziećmi wykazuje postawę pełną ciepła, cierpliwości i życzliwości.

Wskazania do problemów z integracją sensoryczną:

 • słaba koordynacja ruchowa, problemy z równowagą, częste potykanie się
 • problemy z opanowaniem nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze
 • wybiórczość pokarmowa
 • niechęć do mycia twarzy, włosów, obcinania paznokci
 • nienaturalny lęk przed ruchem, upadkiem, wysokością
 • unikanie huśtawek, kręcenia się lub wręcz przeciwnie przesadne bujanie, podskakiwanie
 • problemy z koncentracją
 • szybka męczliwość
 • choroba lokomocyjna
 • problemy z wykonywaniem czynności manualnych, precyzyjnych ( wycinanie, rysowanie, pisanie)
 • niechęć do uczestnictwa w zabawach z innymi dziećmi

Partnerzy