Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33


Dorota SzaniawskaTerapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeuta, Terapia Ręki

mgr fizjoterapii Wyższej Szkoły Rhabilitacji w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w Żłobku Integracyjnym, gdzie prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi o bardzo szerokim zakresie zaburzeń m.in.: z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zespołami genetycznymi, zaburzeń integracji sensorycznej oraz autyzmem.

Naukę kontynuowała w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie na kierunku Integracja Sensoryczna, gdzie uzyskała tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej II stopnia.

"Swoją pracę opieram na dobrej relacji z dziećmi, która jest kluczem do uzyskania efektów w terapii." D. Szaniawska

Diagnoza procesów SI polega na przeprowadzeniu  wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka podczas  spontanicznej i kierowanej zabawy, a także  w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia  specjalistycznych testów.

Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod stosowanych w pracy z dziećmi z problemami  rozwojowymi. Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym.

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest również do osób:

  • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD);
  • niedowidzących;
  • niedosłyszących;
  • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);
  • z autyzmem, zesp. Aspergera;
  • cierpiących na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera, zespołem Kruchego-X);
  • z niepełnosprawnością intelektualną;
  • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.


Zapisy:

Terapia i Diagnoza SI

22 676 20 33

Poradnia Centrum SI

ul.Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

Partnerzy