Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33

Diagnoza procesów SI

  • Polega na przeprowadzeniu  wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka podczas  spontanicznej i kierowanej zabawy, a także  w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia  specjalistycznych testów.
  • Pełna diagnoza Oceny Dojrzałości Procesów Sensorycznych obejmuje 2-4 spotkania (180 – 240 minut łącznie). Diagnoza składa się z kilku części:
  • Szczegółowy Wywiad z Rodzicem- Terapeuta zadaje pytania związane z przebiegiem ciąży, szczegółowym rozwojem dziecka w pierwszym roku życia, przebiegiem chorób, bieżącymi trudnościami i problemami dziecka itp.
  • Kwestionariusz Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – Rodzice proszeni są o odpowiedź w formie pytań zamkniętych (odpowiedź tak lub nie) na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dziecka.
  • Obserwacja Kliniczna – Szereg zadań, o których wykonanie jest proszone dziecko, w celu wykluczenia lub potwierdzenia trudności z obszaru związanego z SI (np. reakcje równoważne, posturalne, koordynację, planowanie motoryczne i wiele innych)
  • Obserwacja Swobodnej i Ukierunkowanej Zabawy – na podstawie obserwacji swobodnej zabawy doświadczony terapeuta wyciągnie szereg diagnostycznych wniosków dotyczących funkcjonowania dziecka.
  • Przekazanie pisemnej diagnozy i jej omówienie -  Na ostatnim spotkaniu (bez udziału dziecka) otrzymujecie Państwo pisemną diagnozę, uprawniającą do skorzystania z Terapii SI na terenie całego kraju wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz szczegółowe omówienie diagnozy.

JAKIE ZACHOWANIA DZIECKA MOGĄ WSKAZYWAĆ NA ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Wypełnij Kwestionariusz Zachowań Sensomotorycznych


Partnerzy